Πατατόσπορος Safrane

Σχετικά πρώιμη παραγωγική ποικιλία ,με κανονικούς κονδύλους που δείχνουν ιδιαίτερα ομοιόμορφη ανάπτυξη. Φυτεύεται σε απόσταση 25-30 εκ. πάνω από τη γραμμή φύτευσης. Με κανονική λίπανση και άρδευση, δίνει, υψηλή παραγωγή, ποιότητα πολυτελείας και είναι πολύ εμπορεύσιμη.

 • Γενετική προέλευση: Fanette X (Maris Piper X INRA 67.8.637)
 • Γενετιστής: INRA France
 • Αποκλειστικός Δικαιούχος Παραγωγής Αναπαραγωγής: GOPEX DISTRIBUTION S.A.
 • Εγγραφή στον κατάλογο: 1991
 • Κατηγορία: πατάτα φαγητού
 • Πρωιμότητα: Πρώιμη προς μεσοπρώιμη
 • Κόνδυλος: Μακρύς, ωοειδής, κανονικός, πολύ ρηχοί οφθαλμοί, κίτρινη επιδερμίδα, ελαφρά κίτρινη σάρκα
 • Παραγωγή: 111% Bintje
 • Ταξινόμηση: Ποσοστό μεγάλων κονδύλων. Αρκετά υψηλό προς υψηλό
 • Περονόσπορος των φύλλων: Ευπαθής
 • Περονόσπορος των κονδύλων: Δεν έχει διαπιστωθεί
 • Καρκίνωση: Δεν προσβάλλεται
 • Ακτινομύκωση: Ελαφρώς ευπαθής
 • Ιός Χ: Δεν έχει διαπιστωθεί
 • Ιός Α: Δεν έχει διαπιστωθεί
 • Ιός Υ: Ευπαθής
 • Καρούλιασμα των Φύλλων: Σχετικά ευπαθής
 • Νηματώδεις RO 1-4: Δεν έχει διαπιστωθεί
 • Ευαισθησία σε δυσκολία φυτρώματος: σχετικά ευπαθής
 • Περίοδος λήθαργου: Αρκετά μικρή
 • Μαγειρική ποιότητα: Επιτραπέζιας χρήσης, τύπου Β
 • Περιεχόμενο ξηράς ουσίας: Χαμηλό

Άλλες ποικιλίες

542390225756f78888142d54f3d17e01_M

Πατατόσπορος Speeda

64d93d666355a43c4a86679a030d35b6_M

Πατατόσπορος Charmeuse

2ff2ba0051687eef5ca0459cf942940c_M

Πατατόσπορος Αlaska

universa-224x270

Πατατόσπορος Universa

spunta

Πατατόσπορος Spunta