Πατατόσπορος Charmeuse

H CHARMEUSE προέρχεται από την GOURMANDINE. Ταξινομείται στις φρέσκες πατάτες φαγητού. Πρώιμη έως μεσοπρώιμη διακρίνεται από πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή με πολυάριθμους κονδύλους πολυτελούς παρουσιαστικού με κίτρινη σάρκα. Η ποικιλία αυτή έχει πολύ καλή διατηρησιμότητα ενώ παραμένουν αναλλοίωτα τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της μετά από μακρά αποθήκευση.

Χαρακτηριστικά

 • Γενετική πρέλευση: 85F442.2X GOURMANDINE
 • Γενετιστής: SICA BRETAGNE PLANT FRANCE
 • Αποκλειστικός Δικαιούχος Παραγωγής Αναπαραγωγής: TRISKALIA
 • Αποκλειστκός Διανομέας για Ελλάδα και Κύπρο: Panprod-Παντελόπουλος ΑΕ
 • Εγγραφή στον κατάλογο: 2011
 • Κατηγορία: Πατάτα φαγητού
 • Πρωιμότητα: μεσοπρώιμη (110 ημερών)

Διακριτικά χαρακτηριστικά

 • Κόνδυλος: στενόμακρος, κίτρινη επιδερμίδα και κίτρινη σάρκα

Χαρακτηριστικά ανάπτυξης & χρήσης

 • Παραγωγή: 5,5 Τ/στρ.
 • Ταξινόμηση/Ποσοστό μεγάλων κονδύλων: μεγάλος αριθμός κονδύλων/μεσαίο.
 • Μαγειρική ποιότητα: Επιτραπέζιας χρήσης, τύπου Α
 • Περιεχόμενο ξηράς ουσίας: 19%
 • Περιόδος λήθαργου: Μεσαία
 • Διατηρησιμότητα αποθήκευσης: Εξαιρετική

Ευπάθεια σε ασθένειες

 • Περονόσπορος των φύλλων: Ελαφρώς ευπαθής
 • Περονόσπορος των κονδύλων: Ελαφρώς Ανθεκτική
 • Καρκίνωση: Ανθεκτική
 • Ακτινομύκωση: Ελαφρώς ευπαθής
 • Ιός Χ: Ευπαθής
 • Ιός Α: Ευπαθής
 • Ιός Υ: Ανθεκτική
 • Καρούλιασμα των Φύλλων: Μετρίως ανθεκτική
 • Νηματώδεις RO 1-4: Δεν προσβάλλεται

Η Charmeuse έχει την δυνατότητα να δώσει μεγάλους κονδύλους προσαρμόζοντας την πυκνότητα φύτευσης με προβλαστημένους κονδύλους. Συνιστάται ιδιαίτερα σε θερμά εδάφη.

PanProd Παντελόπουλος Α.Ε.

Νέα Είσοδος - Ακοβίτικα Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

Τηλ.:+30 27210 69094 | email: info@panprod.com

website: http://www.panprod.com