Πατατόσπορος Αlaska

Γενικά χαρακτηριστικά

Η Alaska είναι μία δυνατή πρώιμη προς μεσοπρώιμη ποικιλία, με ομοιόμορφους κονδύλους απαλού κίτρινου έως λευκού δέρματος και ελαφρώς κίτρινης έως λεύκης σάρκας. Είναι καλά προσαρμοσμένη στις Μεγογειακές συνθήκες. Φυτεύεται σε απόσταση 25-30 εκ. πάνω στη γραμμή φύτευσης. Με κανονική λίπανση και άρδρευση, δίνει υψηλή παραγωγή, ποιότητα πολυτελείας και είναι πολύ εμπορεύσιμη.

Χαρακτηριστικά

 • Γενετική πρέλευση: Mondial X INRA 72.84.88
 • Γενετιστής: Bretagne Plants France
 • Αποκλειστικός Δικαιούχος Παραγωγής Αναπαραγωγής: GOPEX DISTRIBUTION S.A.
 • Εγγραφή στον κατάλογο: 1999
 • Κατηγορία: πατάτα φαγητού
 • Πρωιμότητα: Πρώιμη προς μεσοπρώιμη

Διακριτικά χαρακτηριστικά

 • Κόνδυλος: Μακρύς ωοειδής, αβαθή μάτια. ελαφρά κίτρινη έως λευκή επιδερμίδα, ελαφρά κίτρινη έως λευκή σάρκα
 • Φυτό: Μεσαίο προς ψηλό, ημιορθίου τύπου, φυλλώδες
 • Ανθοφορία: Όχι πλούσια
 • Άνθος:Λευκό, μπουμπούκι ελαφρά προς μέτρια χρωματισμένο
 • Καρπός: Απών ή πολύ σπάνιος

Χαρακτηριστικά ανάπτυξης & χρήσης

 • Παραγωγή: 115% των (Sirtema + Bintje)/2
 • Ταξινόμηση: Ποσοστό μεγάλων κονδύλων. Υψηλό προς πολύ υψηλό

Ευπάθεια σε ασθένειες

 • Περονόσπορος των φύλλων: Ευπαθής
 • Περονόσπορος των κονδύλων: Δεν έχει διαπιστωθεί
 • Καρκίνωση: Δεν προσβάλεται
 • Ακτινομύκωση: Ελαφρώς ευπαθής
 • Ιός Χ: Ανθεκτική
 • Ιός Α: Ευπαθής
 • Ιός Υ: Ευπαθής
 • Καρούλιασμα των Φύλλων: Ευπαθής
 • Νηματώδεις RO 1-4: Ανθεκτική
 • Ευαισθησία σε δυσκολία φυτρώματος: σχετικά ευπαθής
 • Περιόδος ληθάργου: Αρκετά μεγάλη
 • Μαγειρική ποιότητα: Επιτραπέζιας χρήσης, τύπου Β
 • Περιεχόμενο ξηράς ουσίας: Χαμηλό

PanProd Παντελόπουλος Α.Ε.

Νέα Είσοδος - Ακοβίτικα Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

Τηλ.:+30 27210 69094 | email: info@panprod.com

website: http://www.panprod.com