Πατατόσπορος Spunta

Η SPUNTA είναι ελεύθερη στην αγορά ποικιλία μεσοπρώιμη με μέτρια-υψηλή παραγωγική ικανότητα και μέσο-μεγάλο αριθμό κονδύλων.

Χαρακτηριστικά

 • Γενετική προέλευση: ΒΕΑ X USDA96-56 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
 • Εγγραφή στον κατάλογο: 1967
 • Κατηγορία: πατάτα φαγητού
 • Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμη ( 110 ημερών)

Διακριτικά χαρακτηριστικά

 • Κόνδυλος: Επιμήκης ωοειδής, κίτρινη επιδερμίδα και κίτρινη σάρκα

Χαρακτηριστικά ανάπτυξης & χρήσης

 • Παραγωγή: 5,5 Τ/στρ.
 • Ταξινόμηση/Ποσοστό μεγάλων κονδύλων: Υψηλό
 • Μαγειρική ποιότητα: Επιτραπέζιας χρήσης, τύπου Β
 • Περιεχόμενο ξηράς ουσίας: 17%
 • Περίοδος λήθαργου: Μεσαία
 • Διατηρησιμότητα αποθήκευσης: Μεσαία

Ευπάθεια σε ασθένειες

 • Περονόσπορος των φύλλων: Ελαφρώς ευπαθής
 • Περονόσπορος των κονδύλων: Ελαφρώς ευπαθής
 • Καρκίνωση: προσβάλλεται
 • Ακτινομύκωση: Ελαφρώς ευαίσθητη
 • Ιός Χ: ευαίσθητη
 • Ιός Α: ανθεκτική
 • Ιός Υ: ελαφρώς ανθεκτική
 • Καρούλιασμα των Φύλλων: Ανθεκτική
 • Νηματώδεις RO 1-4: ευαίσθητη

Η εταιρία μας εισάγει πατατόσπορο ανώτερης ποιότητας, γαλλικής προέλευσης συνεργαζόμενη με την TRISKALIA.

PanProd Παντελόπουλος Α.Ε.

Νέα Είσοδος - Ακοβίτικα Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

Τηλ.:+30 27210 69094 | email: info@panprod.com

website: http://www.panprod.com