Πατάτες

Η PANPROD S.A, υποστηρίζοντας τα προϊόντα της, βρίσκεται πάντα δίπλα στους παραγωγούς - συνεργάτες της, εξασφαλίζει την εμπορία της παραγωγής που προέρχεται από τις ποικιλίες πατατοσπόρων της.

PanProd Παντελόπουλος Α.Ε.

Νέα Είσοδος - Ακοβίτικα Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

Τηλ.:+30 27210 69094 | email: info@panprod.com

website: http://www.panprod.com