Εφόδια

H πατάτα έχει σημαντικές ανάγκες σε Άζωτο, Φωσφόρο και Kάλι, η προμήθεια τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια μεγάλη παραγωγή με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η PANPROD S.A εφοδιάζει  με λιπάσματα όλων των τύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καλλιεργητών.

PanProd Παντελόπουλος Α.Ε.

Νέα Είσοδος - Ακοβίτικα Καλαμάτα Μεσσηνία 24100

Τηλ.:+30 27210 69094 | email: info@panprod.com

website: http://www.panprod.com